prod_atersugningsskydd-STBA2

SYR Återströmningsskydd / Återsugningsskydd STBA

En kompakt säkerhetsarmatur som är godkänd enligt SS-EN1717 att ge skyddstäckning för vätska t.o.m. kategori 4. Återsugningsskyddets uppgift är att förebygga återströmning och förhindra förorenat vatten att överföras till det offentliga dricksvattennätet. Användningsområde är t.ex. inom tryckerier, kemi och livsmedelsindustri, storkök, biltvätt, laboratorium och medicinindustri.

Återströmningsskydd / Återsugningsskydd STBA finns i fem olika utföranden och innehåller alla beståndsdelar som krävs enligt SS-EN1717 så som 3-kammarsystem med kontrollventiler i varje kammare. Ventilen är också utrustad med ett integrerat smutsfilter, och består av två efter varandra monterade backventiler med ett röravbrott med dränledning ut i avloppet. Mellankammaren ger en säkerhetszon mellan inkommande dricksvatten och förorenat vatten. Återsugningsskyddet finns i följande uföranden:

Återströmningsskydd / Återsugningsskydd STBA 100 DN15 har anslutning DN15.

Återströmningsskydd / Återsugningsskydd STBA 100 DN20 har anslutning DN20.

Återströmningsskydd / Återsugningsskydd STBA 200 kan förutom ovan nämnda områden också användas som skyddsanordning vid påfyllning av värmesystem. STBA 200 ansluts direkt på tappstället.

Återströmningsskydd / Återsugningsskydd STBA 400 kan förutom ovan nämnde områden också användas som skyddsanordning vid påfyllning av värmesystem. STBA 400 är designad som en vattenkran med en slanganslutning.

Återströmningsskydd / Återsugningsskydd STBA 600 används främst som en skyddsanordning vid påfyllning av värmesystem med tryckreduceringsventil.