säkerhetsventil 2115 / 2117

Säkerhetsventil 2115 / 2117

Säkerhetsventil 2115 är avsedd för avsäkring mot övertryck i bl a slutna vattenvärmare. Säkerhetsventilens öppningstryck, som visas på den svarta skivan på ventilens ratt, ska väljas så att det är mindre än eller lika med den avsäkrade anläggningens högsta tillåtna driftstryck.

Utförande

Hus av pressmässing, kåpa av högvärdigt glasfiberförstärkt plastmaterial, innerdelar av Ms 58, membran och tätning av värme‐ och åldersbeständigt gummielastiskt material samt fjäder av korrosionsskyddat fjäderstål.

Programtext

Säkerhetsventil 2115
PSG.11 Säkerhetsventiler i vätskesystem
Säkerhetsventil från Somatherm typ SYR 2115 DN … med öppningstryck ….. bar. Säkerhetsventil för vattensystem med en dimension större utlopp än inlopp, gummitätning av EPDM och hus av mässing. Lättningsratt för manuell öppning. Max 110°C, 50% glykol.

Säkerhetsventil 2117
PSG.11 Säkerhetsventiler i vätskesystem
Säkerhetsventil från Somatherm typ SYR 2117 DN … med öppningstryck ….. bar. Säkerhetsventil för vattensystem med samma dimension på utlopp och inlopp, gummitätning av EPDM och hus av mässing. Lättningsratt för manuell öppning. Max 110°C, 50% glykol.