SYR Påfyllningsstation

Påfyllningsstation SYR

SYR påfyllningsstation är en hel automatiskt enhet som fyller på vatten när trycket i systemet sjunker. Jämfört med andra påfyllnings stationer är den granskad enl. nya tyska DIN EN 1717 standarden. Reflex påfyllnings station är därför godkänd att kopplas permanent till värme eller kyl systemet. När den monteras till systemet så spar man in alla extra resor för att övervaka systemets tryck, eftersom detta nu sköts helt automatiskt.

Programtext

PSG.260 Sammansatta återströmningsskydd
Påfyllningsstation från Somatherm. Automatisk vattenpåfyllning med återsugningsskydd typ BA, programerbar stryrning, läckagevarnare via en potentialfri larmutgång. Innehåller ett smutsfilter. Granskad enligt SS EN 1717.