differenstryckventil390

Differenstrycksventil SYR 390

Differenstryckventilen har till uppgift att hålla cirkulerande vattenmängd samt tryckskillnad på konstant nivå vid pump-centralvärmeanläggningar, där rumstemperaturen regleras genom termostatiska radiatorventiler eller zonventiler.