Handdukstork Haga LS-145-BC Kombi plus

Handdukstork
Haga LS-145 Kombi Plus

Kombitork 525 x 1295 mm

Praktisk och användbar handdukstork i modern design med raka rör.

Kombinerad el- och vattenhanddukstork.
Vattenanslutningen kopplas på det befintliga radiatorsystemet (ej VVC).

Kombi plus är en ny lösning för våra kombinerade handdukstorkar, med automatisk avstängning av vattendriften under de perioder då handdukstorken drivs på el.

Handdukstork Haga LS-145 Kombi plus levereras med vattenventil Soma 3 för ett- eller tvårörssystem och utanpåliggande vattenanslutning.

LS-modellen har vridbara väggfästen vilket medger både höger- eller vänstermontage.

60 månaders garanti.

Kombi plus

Kombi plus är en ny lösning för våra kombinerade handdukstorkar, med automatisk avstängning av vattendriften under de perioder då handdukstorken drivs på el. Kombi plus kan enbart fås tillsammans med vår BC-Styrning samt med vattenventil Soma 3 för utanpåliggande vattenanslutning för antingen ett- eller tvårörssystem.

När värmesystemet är avstängt under sommarhalvåret, så behöver man enbart slå på strömbrytaren. Vattencirkulation stängs då av automatiskt via magnetventilen och eldriften är nu inkopplad.
När hösten kommer och värmesystemet återigen är i drift, så stänger man enbart av elpatronen med hjälp av samma strömbrytare och vattencirkulationen är återigen i drift.
OBS! Separat avstängning på fram- och returledning är ej tillåtet!

Kretskorten kommunicerar med varandra.
Handdukstorkar 5 års garanti

Gäller handdukstorkar köpta efter 2011-01-01 Vid eventuellt fabrikationsfel som uppstår på Somatherms elhanddukstork inom 5 år från inköpsdatum åtgärdar vi detta. Förutsättning för denna garanti är, att apparaten är installerad och monterad efter föreskriven anvisning. Garantin gäller inte efter för eventuella skador vid felaktig behandling, montering eller vid indirekta skador. Reparation, som utföres utan vårt medgivande under garantitiden, ersätts inte av oss.