reflex extwin mässing

Reflex extwin mässing

En kombinerad mikrobubbel-, smuts- och slamavskiljare är lämplig att placera efter värmekällor, varifrån det kan lossna exempelvis kalkavlagringar. reflex ’extwin’ har samma funktioner som de specialiserade enskilda komponenterna reflex ’exair’ och reflex ’exdirt’ i en enda kompakt armatur. Den ska placeras efter en värmekälla i anläggningar utan eller med låg statisk höjd (upp till10 m anläggningshöjd). I kylkretsar är det lämpligt att använda avluftning med smutsavskiljning, bland annat i returledningen, det vill säga före ett kylaggregat eller en värmeväxlare.

reflex ’extwin’ förenar funktionssätten hos ’exvoid’ och ’exdirt’.