Magnetitfilter HF3415

Magnetitfilter HF3415

HF3415 är ett partikel och magnetitfilter med backspolning och automatisk avluftning för värmesystem. Filtret monteras på en anslutningsfläns som gör det möjligt för montage på både horisontella och vertikala ledningar. Separat anslutning för färskvatten finns på flänsen så att backspolning enkelt går att utföra.

Funktion
Filtrets funktion kan sammanfattas i tre punkter. Pärlteknologin som bygger på elektrostatiskt laddade pärlor som fångar upp smutspartiklar. Magnetstaven som får magnetiska partiklar, så som magnetit, att fastna och slutligen den automatiska avluftaren på toppen som avluftar fria gaser. HF3415 ska backspolas med jämna mellanrum beroende på driftförhållandet för att rätt funktion ska bibehållas. Vid backspolning ska magnetstaven avlägsnas så att de magnetiska partiklarna lossnar och kan spolas ut. För optimal backspolningsfunktion bör filtret kompletteras med en påfyllningssats så som typ SYR 6827 CA som installeras på flänsens färskvattenanslutning. Det finns även möjlighet att komplettera filtret med en styrlåda som sköter backspolningen automatiskt. För att spola ur de magnetiska partiklarna måste dock magnetstaven avlägsnas manuellt.