prod_35_Perspektive

Reflex Servitec 35

Vakuumavgasaren Reflex Servitec 35 är en station för avgasning, påfyllning och övervakning. Det huvudsakliga användningsområdet är värme och kylsystem där lösta och fria gaser orsakar störningar och slitage på ditt system. Servitec 35 avlägsnar 100% av de fria gaserna och upp till 90% av de lösta gaserna ur systemvätskan. Det krävs ingen dyr installation och underhållsarbetet förenklas och blir billigare. Servitec 35 är avsedd för fast montage i ett system med vätskeinnehåll på upp till 220m³ och drifttryck på max 2,5 bar. Servitec 35 är avsedd för vatten och övervakar värme/kyl systemet 24 timmar om dygnet, avluftar centralt och fyller på vatten vid oacceptabel tryckförlust. 

Programtext

PSF.1412 – Automatiska luftavledare
Automatisk vakuumavgasning från Somatherm typ Reflex Servitec ….. för värme- och kylvattensystem. Uttag för summalarm finns i styrskåpet. Enheten är förberedd för automatisk vattenpåfyllning.