SYR BA 6600

Återsugningsskydd / Återströmningsskydd SYR BA 6600

Ventilens uppgift är att förhindra förorenat dricksvatten att överföras till det offentliga dricksvattennätet. Den kan avsäkra vätskor t o m kategori 4 enl SS-EN 1717. SYR 6600 BA kan användas inom olika områden, t ex inom tryckerier, kemi- och livsmedelsindustri, laboratorium och medicinindustri. SYR återsugningsskydd är en kompakt säkerhetsarmatur enl DIN 1988, del 4 och DIN EN 1717, grupp B (trekammarsystem).

Programtext

Återsugningsskydd BA 6600 med avstängning
PSG.260 Sammansatta återströmningsskydd
Återströmningsskydd från Somatherm typ SYR BA 6600 DN …. med inbyggda avsträngningsventiler. Förhindrar förorenat dricksvatten att överföras till det offentliga dricksvattennätet. Huset är tillverkat av blyarmerad avzinkningsbeständig rödgodslegering. Godkänd enligt SS-EN 1717.

Återsugningsskydd BA 6600 utan avstängning
PSG.260 Sammansatta återströmningsskydd
Återströmningsskydd från Somatherm typ SYR BA 6600 DN …. Förhindrar förorenat dricksvatten att överföras till det offentliga dricksvattennätet. Huset är tillverkat av blyarmerad avzinkningsbeständig rödgodslegering. Godkänd enligt SS-EN 1717.