Styrningar

S / ST

S Strömbrytare

S / ST – Strömbrytare

S och ST har en inbyggd strömbrytare med on/off funktion. ST-modellen har dessutom en inbyggd, förinställd termostat.
CM, CMB, KA

RS

RS Dimmer

RS – Dimmer

RS-modellen har inbyggd dimmer. Med hjälp av vredet i det ena nedre väggfästet har man möjlighet att steglöst ställa in effekten från min till max och därigenom själv bestämma värmen på torken, samt slå av och på.
CM, CMB, KA, LS, LSH, LSV

BC

Handdukstork BC

BC – Dimmer & Timer

BC–modellen regleras enkelt med ett knapptryck för att ställa temperaturen i fem olika intervaller, med start från 20% upp till 100% av effekten på handdukstorken. När handdukstorken belastas med blöta handdukar, kan man hålla in + knappen i 5 sekunder så att timern sätts igång och handdukstorken går upp på en högre effekt under en tid, för att sedan återgå till grundinställning
eller stängas av helt. Timern kan regleras i 2-timmars intervaller med start från 2 timmar och upp till 10 timmar. Effekten under timer-tiden kan även den regleras från 20% upp till 100% av effekten på handdukstorken. BC-modellen slås enkelt av och på med den inbyggda strömbrytaren.
CM, CMB, KA, LS, LSH, LSV

OLLE

Dimmer & Timer, appstyrning, bluetooth.

Olle – Dimmer & Timer

Olle är en ny styrning till våra nya modeller. Olle har många likheter med den befintliga BC-modellen, då det finns inbyggd dimmer & timer, effektreglering i fem steg mellan 20-100%, samt inställning av fem olika tidsintervaller från 2 timmar upp till 10 timmar.

Som tillval finns även en app som medger styrning av handdukstorken via smartphone eller läsplatta. Med appen möjliggörs även inställningar av ett veckoschema där man kan bestämma vilken tid handdukstorken ska starta och stoppa varje dag samt vilken effekt den skall gå på under driften.

Styrningen Olle kan enkelt slås av och på med den inbyggda strömbrytaren.
CHOD, CHRD, TKFD, TKRD, TKVD

Utanpåliggande montage

Utanpåliggande montage

Dolt montage

Dolt vattenmontage

Kombinerad EL & Vatten (Synligt & Dolt montage)

Med Somatherms kombinerade el- och vattenhanddukstorkar hålls kondens och fukt borta även sommartid. Vattenanslutningen kopplas på det befintliga radiatorsystemet (ej VVC). När värmesystemet är avstängt under sommarhalvåret stänger man av radiatortermostaten och sätter på elpatronen. Radiatoranventilen är enbart avsedd för tvårörssystem.
OBS! Vattenanslutningen är Europastandard, dvs 50 mm c/c mellan rören.